начало

Председател

1. Проф. д-р Николай Петров, д.м.н., министър
Заместник-председател/и

2. проф. д-р Мария Стоименова, председател на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към МЗ
Членове

3. Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната

4. Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи

5. Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи

6. Румен Димитров, заместник-министър на културата

7. Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика

8. Проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката

9. Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

10. Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите

11. Габриела Козарева, заместник-министър на младежта и спорта

12. Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието

13. д-р Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето

14. Кирчо Киров, зам.-председател на Държавната агенция за бежанците при МС

15. д-р Мария Замфирова, държ. експерт, Д "МДПП", МЗ

16. д-р Вяра Тонева, зам.-председател на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към МЗ

17. доц. д-р Денчо Османлиев, председател на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към МЗ

18. доц. д-р Донка Стефанова, зам.-председател на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към МЗ

19. Анина Чилева, председател на Коалиция АНТИСПИН

20. инж. Даниел Панов, председател на Националното сдружение на общините в Р България

21. Христо Григоров, председател на Български Червен Кръст

22. доц. д-р Михаил Околийски, Управляващ офиса на Световната здравна организация в България

23. Матайс льо Руте, представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България

24. Радослав Стаменков, Ръководител на мисията на Международната организация по миграция за България

25. Анна Любенова, секретар на фондация "Инициатива за здраве", гр. София

26. Спаска Петрова, експерт към сдружение "Нов път", гр. Враца

27. Сашо Ковачев, председател на сдружение "ЛАРГО", гр. Кюстендил

28. д-р Елена Кабакчиева, председател на фондация "Здраве и социално развитие", гр. София

29. д-р Даниела Йорданова, Председател на фондация "И", гр. Варна

30. Елена Биринджиева, председател на сдружение "Здраве без граници", гр. София

31. Ана Балканджиева, член на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към МЗ

32. Павел Малинов, председател на фондация "Каспар Хаузер", гр. София

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести