начало

Организация на дейността

Националният комитет провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца. Председателят на Комитета ръководи работата на Комитета и внася за разглеждане от Министерския съвет подготвените от комитета материали, становища, информации и предложения. Главният секретар координира работата на заседанията на Комитета и води на отчет взетите на заседанията на Комитета решения и координира и контролира изпълнението им. Членовете на комитета изразяват становищата на ведомствата, които представляват. Експертните комисии предлагат на комитета проекти и програми и формите на тяхното осъществяване и финансиране.

 
 
 
(C) 2006 Национален Комитет за профилактика на СПИН и полово предавани болести